Tuesday, July 29, 2008

salah satu cara komunikasi internet adalah SKYPE....dengannyo kita boleh antar file kepada rakan secara langsung, berkecek(bercakap online) dan boleh tengok muka rakan live sekira adanyo web cam.

untuk memulakan sila download software skype dengan menaipnyo dekat search engine.

0 Comments:

Post a Comment